Logo BIP

UCHWAŁA Nr XXI/106/09 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2008 rok.

Uchwała nr XXI/106/09 - pobierz plik