Logo BIP

Rozstrzygnięcie protestu. Dotyczy przetargu "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 080609C Jasrzębie - Łaszewo" nr post.: 341-3/04/09

Rozstrzygnięcie protestu - pobierz plik