Logo BIP

Unieważnienie dokonanej czynności wyboru oferty oraz powtórzenie post. przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowę nawierzchni drogi gminnej nr 080609C Jasrezębie - Łaszewo"

Unieważnienie wyboru oferty - pobierz plik

Odpis wyroku - pobierz plik

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz plik