Logo BIP

UCHWAŁA Nr XXIII/114/09 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 12 czerwca 2009 roku. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

UCHWAŁA Nr XXIII/114/09 - pobierz plik