Logo BIP

Rozsrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2009 w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej.

Protokół z rozstrzygnięcia otwartego konkursu - pobierz plik