Logo BIP

UCHWAŁA Nr XXV/119/09 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 30 lipca 2009 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bartniczka.

UCHWAŁA Nr XXV/119/09 - pobierz plik

Załącznik - część graficzna - pobierz plik