Logo BIP

UCHWAŁA Nr XXIX/143/09 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Radoszkii