Logo BIP

Rozstrzygnięcie ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2010 w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej.

Rozstrzygnięcie ogłoszonego otwartego konkursu - pobierz plik