Logo BIP

Informacja o wynikach naboru na stanowisko: - doradca zawodowy, specjalista do spraw zamówień publicznych, psycholog w ramach projektu systemowego pn.: „Przeciw wykluczeniu społecznemu”

doradca zawodowy - pobierz plik

specjalista do spraw zamówień publicznych - pobierz plik

psycholog - pobierz plik