Logo BIP

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bartniczka na dzień 31.12.2021r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bartniczka na dzień 31.12.2021r. - pobierz plik

Bilans jednostki budżetowej - pobierz plik