Logo BIP

Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu

Komisja Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego

wykonał: Benedykt Kamiński typ akcji: Dodanie akapitu artykułu

Opis działania:
Zajmuje się sprawami oświaty, kultury, sportu i ochrony zdrowia. Opiniuje projekty uchwał w zakresie przestrzegania prawa i porządku publicznego.
Wypracowanewnioski i opinie przedstawia wójtowi gminy.


Skład:

Maria Jakubowska
Przewodnicząca

Jadwiga Jeznach
Członek

Józef Stajszczak
Członek

Bernadeta Siennicka
członek