Logo BIP

Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu

Ogloszenie o zamówieniu: “Przeciwdziałanie społecznym skutkom COVID-19 poprzez zapewnienie miejsca do aktywnej rehabilitacji ruchowej – budowa mini boiska sportowo-rekreacyjnego w m. Łaszewo w celu po

wykonał: Benedykt Kamiński typ akcji: Edycja akapitu artykułu
Ogłoszenie o zamówieniu: “Przeciwdziałanie społecznym skutkom COVID-19 poprzez zapewnienie miejsca do aktywnej rehabilitacji ruchowej – budowa mini boiska sportowo-rekreacyjnego w m. Łaszewo w celu poprawy kondycji fizycznej i psychicznej u dzieci” - pobierz plik

SWZ z załącznikami - pobierz plik

Projekt budowlany- pobierz plik

Link do platformy  : https://platformazakupowa.pl/transakcja/628819