Logo BIP

Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu

Ogloszenie o zamówieniu: “Przeciwdziałanie społecznym skutkom COVID-19 poprzez zapewnienie miejsca do aktywnej rehabilitacji ruchowej – budowa skateparku w m. Bartniczka w celu poprawy kondycji fizy

wykonał: Benedykt Kamiński typ akcji: Dodanie akapitu artykułu

Ogłoszenie o zamówieniu“Przeciwdziałanie społecznym skutkom COVID-19 poprzez zapewnienie miejsca do aktywnej rehabilitacji ruchowej – budowa  skateparku w m. Bartniczka  w celu poprawy kondycji fizycznej i psychicznej u dzieci” - pobierz plik

SWZ z załącznikami - pobierz plik

Projekt budowlany - pobierz plik

Link do platformy:  https://platformazakupowa.pl/transakcja/628835