Logo BIP

Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu

UCHWAŁA NR XXXII/231/22 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021 rok.

wykonał: Benedykt Kamiński typ akcji: Dodanie artykułu