Logo BIP

Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu

Obwieszczenie o wydanych opiniach i postanowieniach dotyczących budowy dwóch elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą realizowanych na działkach ewidencyjnych numer 331, 333/2 i 336 .

wykonał: Benedykt Kamiński typ akcji: Edycja akapitu artykułu

Obwieszczenie o wydanych opiniach i postanowieniach dotyczących budowy dwóch elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą realizowanych na działkach ewidencyjnych numer 331, 333/2 i 336w obrębie Swierczyny w gminie Bartniczka -  pobierz plik

Obwieszczenie - zawiadomienie o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowisko!\ych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą realizowanych na działkach ewidencyjnych numer 331, 333/2 i 336 w obrębie Świerczyny w gminie Bartniczka, w związku z przedłożeniem przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu zamierzonego przedsięwzięcia na środowisko - pobierz plik