Logo BIP

Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu

Komisja Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego

wykonał: Benedykt Kamiński typ akcji: Edycja akapitu artykułu

Opis działania:
Zajmuje się sprawami oświaty, kultury, sportu i ochrony zdrowia. Opiniuje projekty uchwał w zakresie przestrzegania prawa i porządku publicznego.
Wypracowanewnioski i opinie przedstawia wójtowi gminy.


Skład:

Maria Jakubowska
Przewodnicząca

Edyta Zabłotna
Członek

Zbigniew Kucharski
Członek

Kamila Gąsiorowska
Członek

Kazimierz Zawisza

Cłonek