Logo BIP

Repozytorium zmian:

artykuł: OBWIESZCZENIE - zawiadomienie w wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej SN.
2013-03-05 08:37 Benedykt Kamiński Dodanie akapitu artykułu

2013-03-05 08:29 Benedykt Kamiński Dodanie artykułu