Logo BIP

Repozytorium zmian:

artykuł: ZARZĄDZENlE Nr 6/13 WÓJTA GMINY BARTNTCZKA z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie dokumentacji w zakresie wzajemnych wyłączeń należności i zobowiązań, przychodów i kosztów oraz funduszu jednostki.
2013-05-09 12:41 Benedykt Kamiński Dodanie akapitu artykułu

2013-05-09 12:40 Benedykt Kamiński Dodanie artykułu