Logo BIP

Repozytorium zmian:

artykuł: Wykaz osób, którym w zakresie podatku rolnego udzielono ulg i zwolnień w 2012 roku z tytułu nabycia gruntów oraz nakładów inwestycyjnych.
2013-05-15 09:01 Benedykt Kamiński Dodanie akapitu artykułu

2013-05-15 09:00 Benedykt Kamiński Dodanie artykułu