Logo BIP

Repozytorium zmian:

artykuł: ZARZĄDZENIE NR 12/13 WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dzied
2013-05-24 12:26 Benedykt Kamiński Dodanie akapitu artykułu

2013-05-24 12:24 Benedykt Kamiński Dodanie artykułu