Logo BIP

Repozytorium zmian:

artykuł: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - ,, Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Bartniczka w latach 2016 i 2017 "
2015-12-07 14:59 Benedykt Kamiński Dodanie akapitu artykułu

2015-12-07 14:57 Benedykt Kamiński Dodanie artykułu