Logo BIP

Repozytorium zmian:

artykuł: PETYCJA w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
2020-06-01 15:09 Benedykt Kamiński Edycja akapitu artykułu

2020-06-01 15:08 Benedykt Kamiński Edycja akapitu artykułu

2020-06-01 15:03 Benedykt Kamiński Dodanie akapitu artykułu

2020-06-01 15:00 Benedykt Kamiński Dodanie artykułu