Logo BIP

Repozytorium zmian:

artykuł: Ogłoszenie o zmianie taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w 2021 roku na obszarze Gminy Bartniczka.
2021-08-09 10:29 Benedykt Kamiński Dodanie akapitu artykułu

2021-08-09 10:27 Benedykt Kamiński Dodanie artykułu