Logo BIP

Repozytorium zmian:

artykuł: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bartniczka na dzień 31.12.2021r.
2022-06-14 14:41 Benedykt Kamiński Edycja artykułu

2022-06-14 14:40 Benedykt Kamiński Edycja akapitu artykułu

2022-06-14 14:39 Benedykt Kamiński Edycja akapitu artykułu

2022-06-14 14:38 Benedykt Kamiński Edycja artykułu

2022-06-10 15:03 Benedykt Kamiński Edycja akapitu artykułu

2022-06-10 15:03 Benedykt Kamiński Edycja akapitu artykułu

2022-06-10 15:00 Benedykt Kamiński Dodanie akapitu artykułu

2022-06-10 14:59 Benedykt Kamiński Dodanie artykułu