Logo BIP

Repozytorium zmian:

artykuł: UCHWAŁA NR XXXII/231/22 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021 rok.
2022-06-30 13:41 Benedykt Kamiński Dodanie akapitu artykułu

2022-06-30 13:40 Benedykt Kamiński Dodanie artykułu