Logo BIP

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY
Urząd Gminy Bartniczka, pokój nr 14.

WYMAGANE DOKUMENTY
Zgłoszenie podjęcia działalności gospodarczej (patrz załącznik)

OPŁATY
100 złotych

TERMIN ZAŁATWIANIA SPRAWY
do 14 dni

PODSTAWA PRAWNA
art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz.1178 z późn. zm.)
TRYB ODWOŁAWCZY I OPŁATY
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Bartniczka w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Odwołanie składa się w biurze Urzędu Gminy Bartniczka, pokój nr 14. Należy do niego dołączyć znaczki skarbowe: za 5 zł. (odwołanie) oraz po 0,50 zł. za każdy załącznik.
UWAGI

Pobierz dokument