Logo BIP

Narodziny


Sporządzenie aktu urodzenia Wymagane dokumenty : 1. Zaświadczenie wystawione przez lekarza lub zakład służby zdrowia (druk zwany „Zgłoszenie urodzenia noworodka”), 2. Akt małżeństwa rodziców dziecka pochodzącego z małżeństwa, 3. Akt urodzenia matki dziecka, które nie pochodzi z małżeństwa, 4. Dokumenty rodziców stwierdzające tożsamość. Opłaty : - podanie o wydanie aktów urodzenia -5,00 zł – cz. I, kol. 2 załącznika do ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2000r. Nr 86, poz. 960), - sporządzenie aktu urodzenia (odpisy skrócenie aktu urodzenia wydawane bezpośrednio po sporządzenia aktu stanu cywilnego – w liczbie 3 egzemplarzy) -jest zwolnione z opłaty skarbowej (cz. III, kol. 4, pkt 2, lit. b załącznika do wyżej powołanej ustawy). Miejsce złożenia dokumentów : - urząd stanu cywilnego miejsca urodzenia dziecka, lub - urząd stanu cywilnego miejsca zamieszkania rodziców lub jednego z nich. - dla Gminy Bartniczka, Urząd Stanu Cywilnego w Bartniczce, tel. (056) 36560, Termin i sposób załatwienia sprawy : Niezwłocznie, jeżeli dokumenty zostaną złożone w urzędzie cywilnego miejsce urodzenia dziecka. Uwagi : Do zgłoszenia urodzenia dziecka są obowiązani w kolejności : a) ojciec, b) lekarz lub położna albo inna osoba obecna przy porodzie, c) matka, jeżeli jej stan zdrowia na to pozwala. Podstawa prawna - Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986 r. Nr 36, poz. 180 z późn. zmianami, - Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zmianami),