Logo BIP

ZARZĄDZENIE NR 11/2011 REG. DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie wyznaczenia szlaku turystycznego kajakowego na obszarze rezerwatu przyrody „Rzeka Drwęca"

ZARZĄDZENIE NR 11/2011 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY - POBIERZ PLIK