Logo BIP

Obwieszczenie o wszczęciu post. administr. dla inwestycji polegającej na budowie lini napowietrznej SN, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, na dział. nr 203, 214 i 204/16, obręb Świerczyny.

Obwieszczenie - pobierz plik