Logo BIP

OBWIESZCZENIE - zawiadomienie w wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej SN.

OBWIESZCZENIE - zawiadomienie w wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej SN, na budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz na budowie przyłącza kablowego nn ze złączem kablowo-pomiarowym na działkach nr 203, 214 i 204/16 – obręb Świerczyny. - pobierz plik