Logo BIP

Ogłoszenie o wyniku konkursu na realizację zadania publicznego w roku 2013 w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej.

Ogłoszenie o wyniku konkursu na realizację zadania publicznego w roku 2013 w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej - pobierz plik