Logo BIP

ZARZĄDZENIE Nr 51/13 WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na dostawę komputerów stacjonarnych, monitorów, szkoleń.

ZARZĄDZENIE Nr 51/13 WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na dostawę komputerów stacjonarnych, monitorów, oprogramowania i przeprowadzenia szkolenia w ramach realizacji projektu pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Bartniczka” - pobierz plik