Logo BIP

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na " Dostawę komputerów stacjonarnych, monitorów, oprogramowania i przeprowadzenie szkolenia w ramach realizacji projektu.

,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Bartniczka''

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na " Dostawę komputerów stacjonarnych, monitorów, oprogramowania i przeprowadzenie szkolenia w ramach realizacji projektu pod nazwą ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Bartniczka'' - pobierz plik.