Logo BIP

Statut gminy

Pobierz  >>"STATUT GMINY BARTNICZKA"

Statut Gminy - pobierz plik

Zmiany Statutu Gminy:

U C H W A L A Nr XX/95/05 Rady Gminy Bartniczka z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie zmiany statutu gminy - pobierz plik

UCHWAŁA NR XXVIII/147/13 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany statutu gminy - pobierz plik

STATUT GMINY BARTNICZKA 2015 - UCHWAŁA NR VI/30/15 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie Statutu Gminy Bartniczka - pobierz plik

 STATUT GMINY BARTNICZKA 2018 - UCHWAŁA NR XXXVI/240/18 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 28 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Bartniczka - pobierz plik