Logo BIP

Ogłoszenie o naborze w ramach projektu systemowego pn.: „Przeciw wykluczeniu społecznemu” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartniczce.

Ogłoszenie o naborze - specjalista do spraw zamówień publicznych - pobierz plik

Ogłoszenie o naborze - doradca zawodowy - pobierz plik

Ogłoszenie o naborze - psycholog - pobierz plik