Logo BIP

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO - Budowa elektrowni wiatrowej o mocy znamionowej do 1000 kW i wysokość do 115 m na działce o nr ewidencyjnym 277/2 obręb Świerczyny.

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO - Budowa elektrowni wiatrowej o mocy znamionowej do 1000 kW i wysokość do 115 m na działce o nr ewidencyjnym 277/2 obręb Świerczyny, położonej w miejscowości Nowe Świerczyny - pobierz plik

Załącznik - Raport monitoringu ornitologicznego - pobierz plik

Załącznik 1 - mapy gatunkowe I - pobierz plik

                     - mapy gatunkowe II

                    1- pobierz plik

                    2- pobierz plik

                    3 - pobierz plik

                    4 - pobierz plik

                    5 - pobierz plik

                    6 - pobierz plik

                    7 - pobierz plik

                    8 - pobierz plik

                    9 - pobierz plik

                  10 - pobierz plik

                   11 - pobierz plik

                   12- pobierz plik

                   13- pobierz plik

                   14 - pobierz plik

                   15 - pobierz plik

                   16 - pobierz plik

                   17 - pobierz plik

Załącznik - Raport monitoringu chiropterologicznego - pobierz plik

Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy - pobierz plik

Uzupełnienie raportu:

Uzupełnienie autora raportów chiropterologicznego i ornitologicznego w sprawie uwag RDOŚ w Bydgoszczy zawartych w piśmie z dnia 23 czerwca 2014 r. (WOO.4242.71.2014.JM) - pobierz plik

Wyjaśnienia informacji oraz uzupełnienia do Raportu o oddziaływaniu na środowisko dot. zakresu EKOMAN - pobierz plik

Harmonogram budowy elektrowni wiatrowej na dz. nr 277/2 obręb Nowe Świerczyny, gm. Bartniczka uwzględniający brak możliwości
ustalenia dat ze względu na nieznanie terminów zakończenia procedur administracyjnych - pobierz plik

OPINIA PAŃSTWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W BRODNICY - pobierz plik

Obwieszczenie Wójta Gminy Bartniczka - zawiadimienie o toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy znamionowej do 1000kW i wysokość do 115 m na działce o nr ewidencyjnym 277/2 - obręb Świerczyny, położonej w miejscowości Nowe Świerczyny, gm. Bartniczka - pobierz plik

Obwieszczenie dotyczące decyzji środowiskowej dla budowli wiatrowej na działce 277/2, obręb Świerczyny - pobierz plik

Inwentaryzacja ornitologiczna - pobierz plik

Mapa planowana alter. - pobierz plik

Mapa planowana inwest. - pobierz plik

Ocena przyrodnicza - pobierz plik

Pismo wyjaśniające - pobierz plik

Raport planowania - pobierz plik

Raport planowania inwest. - pobierz plik

Mapa 1 - pobierz plik

Mapa 2 - pobierz plik

mapa 3 - pobierz plik

mapa 4 - pobierz plik

mapa 5 - pobierz plik

mapa 6 - pobierz plik

raport 1 - pobierz plik

raport 2 - pobierz plik

raport 3 - pobierz plik

raport 4 - pobierz plik

raport 5 - pobierz plik

raport 6 - pobierz plik

wyjaśnienia związane z raportem - pobierz plik

OBWIESZCZENIE o zebraniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy znamionowej do 1000 KW i wysokość do 115 m, na działce o nr ewidencyjnym 277/2 - obręb Świerczyny, położonej w miejscowości Nowe Świerczyny, gm. Bartniczka - pobierz plik

 OBWIESZCZENIE o odmowie wydania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy znamionowej do 1000 kW i wysokości do 115 m na działce o nr ewidencyjnym 277/2 - obręb Świerczyny - pobierz plik

OBWIESZCZENIE – zawiadomienie o wniesieniu odwołania przez Pana Mieczysława Mączkowskiego od decyzji Wójta Gminy Bartniczka o odmowie wydania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy znamionowej do 1000 kW i wysokość do 115 m na działce o nr ewidencyjnym 277/2. - pobierz plik