Logo BIP

Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Bartniczce na działkach o nr ewidencyjnych 16, 17, 18 - obręb Bartniczka.

Obwieszczenie - zawiadomienie owydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie gminnej oczyszczalni ścieków w Bartniczce na działkach o nr ewidencyjnych 16, 17, 18 - obręb Bartniczka - pobierz plik

Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie gminnej oczyszczalni ścieków w Bartniczce na działkach o nr ewidencyjnych 16, 17, 18 - obręb Bartniczka - pobierz plik

Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie gminnej oczyszczalni ścieków w Bartniczce, na działkach o nr 16, 17 i 18 - obręb Bartniczka - pobierz plik.

Obwieszczenie - zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji - pobierz plik

Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Bartniczce na działkach nr 16, 17 i 18 - obręb Bartniczka, gmina Bartniczka - pobierz plik