Logo BIP

Stypendium szkolne

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego - pobierz plik

Oświadczenie o sytuacji materialnej pobierz plik

Oświadczenie - pobierz plik

Katalog wydatków ponoszonych na cele edukacyjne, podlegające całkowitej lub częściowej refundacji w ramach stypendium szkolnego - pobierz plik

Klauzula informacyjna - pobierz plik