Logo BIP

OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO- w roku 2014 w obszarze kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i tadycji narodowej pod nazwą ,,Festyn Rodzinny w Gminie Bartniczka".

OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO- w roku 2014 w obszarze kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i tadycji narodowej pod nazwą ,,Festyn Rodzinny w Gminie Bartniczka" - pobierz plik