Logo BIP

WYBORY SAMORZĄDOWE W 2014 ROKU.

Informacje ogólne - pobierz plik

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców - pobierz plik

Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców - pobierz plik

Oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców - pobierz plik

Oświadczenie o przyjęciu obowiązków Pełnomocnika Wyborczego - pobierz plik

Informacja o wykazie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - pobierz plik

 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych - pobierz plik

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych - pobierz plik

Obwieszczenie Wójta Gminy Bartniczka z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie okręgów wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej - pobierz plik

Komunikat Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego - pobierz plik

Komunikat Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie zgłaszania kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych - pobierz plik

Komunikat Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie liczby mieszkańców - pobierz plik

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej o składzie siedzibie i dyżurach - pobierz plik 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BARTNICZKA Z DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych - pobierz plik

 INFORMACJA WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 10 października 2014 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych- pobierz plik

INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BARTNICZCE w sprawie przeprowadzenia losowania składów obwodowych komisji wyborczych - pobierz plik

KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej w Bartniczce z dnia 20 października 2014 r. o zasadach i terminie losowania numerów dla list kandydatów na radnych - pobierz plik

Uchwała Nr 4/14 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 23 października 2014 roku w sprawie ustalenia treści i zarządzenia druku obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych- pobierz plik

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Bartniczce z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Bartniczka w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16  listopada 2014 r.- pobierz plik

Uchwała Nr 5/14 Gminnej Komisji Wyborczej w Bartniczce z dnia 23 października 2014 r. w sprawie sporządzenia listy kandydatów na wójta w wyborach Wójta Gminy Bartniczka zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku - pobierz plik

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Bartniczce z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Bartniczka zarządzonych na dzień 16  listopada 2014 r - pobierz plik

Uchwała nr 6/14 Gminnej Komisji Wyborczej w Bartniczce z dnia 24 października 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych - pobierz plik

INFORMACJA WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 27 października  2014 r. w sprawie udostępnienia do wglądu spisu wyborców w wyborach do Rady Gminy, Rady Powiatu, Sejmiku Województwa oraz Wójta Gminy zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. - pobierz plik

WYNIKI WYBORÓW:

Do Rady Gminy, Wójta , frekwencja - pobierz plik

Do Rady Powiatu - pobierz plik

Do Sejmiku - pobierz plik