Logo BIP

Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprwie wydania decyzji.

Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprwie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ptrzedsięwzięcia pod nazwą "Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji" - pobierz plik

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA  ZMIANIE SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTÓW GARAŻOWO-MAGAZYNOWYCH NA STACJĘ DEMONTAŻU POJAZDÓW w m. JASTRZĘBIE na części działki nr 236/1 obręb Jastrzębie, Gmina Bartniczka - pobierz plik

Załącznik nr 1 - pobierz plik

Załącznik nr 2 - pobierz plik

załącznik nr 3 - pobierz plik

załącznik nr 4 - pobierz plik

załącznik nr 5 -1 - pobierz plik

załącznik nr 5-2 - pobierz plik

załącznik nr 6 - pobierz plik

załącznik nr 7 - pobierz plik

załącznik nr 8 - pobierz plik

Obwieszczenie - informacja, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na
środowisko - pobierz plik

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o uzgodnieniu realizacji przedsięwzięcia -pobierz plik

Obwieszczenie - informacja, że zostały wydane niżej wymienione opinie i postanowienia - pobierz plik

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy – pobierz plik

Obwieszczenie - informacja, że w dniu 16 lipca 2015r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na zmianie sposobu użytkowania obiektów garażowo - magazynowych na stacje demontażu pojazdów wycofywanych z eksploatacji, położonych na części działki nr 236/1 - obręb Jastrzębie, gm. Bartniczka - pobierz plik