Logo BIP

Inwestycje gminne zrealizowane w 2014 roku przy wsparciu finansowym WFOŚiGW w Toruniu.

"Termomodernizacja i remont Szkoły Podstawowej w Radoszkach" - pobierz plik

"Termomodernizacja i remont Szkoły Podstawowej w Nowych Świerczynach"- pobierz plik

"Zadrzewianie i obsadzanie krzewami nieruchomości stanowiących własność gminy Bartniczka" - pobierz plik

"Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bartniczka"- pobierz plik