Logo BIP

Rada gminy

 Leszek Walczak - Radny, Przewodniczący Rady Gminy
  tel. 564955705
 

Skład Rady Gminy:

Dolna Marianna - Radna, Przewodnicząca Komisji Polityki Finansowej, Gospodarki Przestrzennej i Spraw Samorządowych,

Hanna Giziewska - Radna

Maria Jakubowska - Radna

Benedykt Kaczmarski - Radny

Jan Kozicki - Radny

Zbigniew Kucharski  - Radny

Kazimierz Lichocki - Radny

Andrzej Mielke - Radny,  Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Ewa Piórkowska  - Radna, Przewodniczaca Komisji skarg, Wniosków i Petycji

Tadeusz Piórkowski - Radna

Mirosława Stankowska - Radna, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego

Piotr Szwed - Radny, Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Bożena Szymańska - Radna

Leszek Walczak - Radny, Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Zawisza - Radny, Wiceprzewodniczący Rady Gminy