Logo BIP

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy - informacja o przystąpieniu do opracowywania projektów zmian planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000, Dolina Drwęcy PLH28000, oraz Dolina Noteci PLH300004 - pobierz plik