Logo BIP

Przerwa w doatawie energii elektrycznej w Bartniczce w dniu 29.10.2015 roku.

ENERGA-OPERATOR S.A. ODDZIAŁ W TORUNIU,

Rejon Dystrybucji w Brodnicy

Informuje, że: - w dniu 29.10.2015 w godzinach od 09:00 do 13:00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla miejscowości:

Bartniczka ulice: Brodnicka 7, 15, 17, 23; Długa 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14; Kręta 1, 3, 4, 5, dz.163/3; Bartniczka 31, 44, dz.90,

Przerwa podyktowana jest koniecznością wykonania niezbędnych prac eksploatacyjnych. z poważaniem

Janusz Buńka

Technik ds. Zarządzania Usługami Sieciowymi
Rejon Dystrybucji w Brodnicy

T +48 56 470 63 64;
M +48 785 879 350
janusz.bunka@energa.pl