Logo BIP

Przebudowa drogi Stare Świerczyny - Nowe Świerczyny

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, pn. ,, Przebudowa nawięrzchni drogi gminnej nr 080602C Stare Świerczryny - Nowe Świerczyry od km 0+000 do km 1 + 170" - pobierz plik