Logo BIP

Wznowienie postępowqania zakończonego decyzją Wójta Gminy Bartniczka z dnia 23 lipca 2009r.

Obwieszczenie o wznowieniu postępowania - pobierz plik

OBWIESZCZENIE – zawiadomienie o odmowie wstrzymania wykonania decyzji Wójta Gminy Bartniczka z dnia 23 lipca 2009r. - pobierz plik

Zawiadomienie o wznowieniu postępowania - pobierz plik

OBWIESZCZEME – zawiadomienie o wznowionej postanowieniem z dnia 14 stycznia 2016r., został zebrany materiał niezbędny do wydania decyzji - pobierz plik

OBWIESZCZENIE -  zawiadomienie, że w dniu 18 sierpnia 2016r. została wydana decyzja o odmowie uchylenia decyzji ostatecznej Wójta Gminy Bartniczka z dnia 23 lipca 2009r. - pobierz plik

OBWIESZCZENIE – zawiadomienie, że od decyzji Wójta Gminy Bartniczka z dnia 18 sierpnia 2016r. o odmowie uchylenia decyzji ostatecznej, wniósł odwołanie Mirosław Gorlik - pobierz plik

OBWIESZCZENIE - Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu zawiadamia społeczeństwo że decyzją z dnia 4 listopada 2019 r. orzekło uchylić w całości decyzję z dnia 4 września 2019 r. wydaną z upoważnienia Wójta Gminy Bartniczkaw przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej Wójta Gminy Bartniczka z dnia 23 lipca 2009 r., o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech elektrowni wiatrowych o mocy nominalnej do 2 MW każda wraz z przyłączem do GPZ Brodnica-Podgórz, zlokalizowanych na działkach nr 259, 260/2, 265, 271/1, 272/1 i 273 położonych we wsi Nowe Świerczyny - pobierz plik