Logo BIP

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na wykonanie zadania pn: „ Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Bartniczka”

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na wykonanie zadania pn: „ Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Bartniczka” - pobierz plik