Logo BIP

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty oraz unieważnieniu postępowania na zadanie "Termomodernizacja i remont czterech obiektów kultury w miejscowościach Łaszewo, Jastrzębie, Nowe Świerczyny, Samin "

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty oraz unieważnieniu postępowania - pobierz plik