Logo BIP

Budowa trzech przydomowych elektrowni wiatrowych o mocach do 5 kW każda na terenie działki o numerze ewidencyjnym 218/3 obręb Radoszki, gm. Bartniczka

Obwieszczenie dotyczące budowy trzech przydomowych elektrowni wiatrowych o mocach do 5 kW każda na terenie działki o numerze ewidencyjnym 218/3 obręb Radoszki, gm. Bartniczka - pobierz plik

Raport - pobierz plik

Obwieszczenie - zawiadomienie, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, pn.: „Budowa trzech przydomowych elektrowni wiatrowych o mocach do 5 kW każda na terenie działki o numerze ewidencyjnym 218/3 - obręb Radoszki, w miejscowości Radoszki, gmina Bartniczka" - pobierz plik